We are publishing public tender within the project “Cloud Computing security during the use of mobile application”, section Technological services.

The subject of the procurement: “Technological services” divided in 6 groups:

Group I. Tools within the cloud computing service provider connected to: the registration of the users through the mediatory interlayer in the coded and anonymized form and return connection and decoding

Group II. Optimization of the database allocation to the different service providers

Group III. Filtration of the service providers to different regions, states, etc.

Group IV. Testing with hardware which is offline

Group V. Developing of SDK (software developer kit) for Android, iOS and ReactNative

Group VI. Testing of prototypes

***

Objavljujemo javno nadmetanje u sklopu projekta Sigurnost računarstva u oblaku prilikom korištenja mobilnih aplikacija, dio Tehnološke usluge.

Predmet nabave su “Tehnološke usluge” podijeljene u 6 grupa:

Grupa I. Alati unutar pružatelja usluga računarstva u oblaku vezani za: registraciju korisnika preko posredničkog međusloja u šifriranom i anonimiziranom obliku te povratnu vezu i dešifriranje

Grupa II. Optimizacija raspodjele baze na različite pružatelje usluga

Grupa III. Filtriranje pružatelja usluga na različite regije, države i slično

Grupa IV. Testiranja s hardverom koji se nalazi izvan mreže (offline)

Grupa V. Izrada SDK (software developer kit) za Android, iOS i ReactNative

Grupa VI. Testiranja prototipova

DON

Obavijest o nabavi

PRILOG I – VI DON

PRILOG VII – Životopis

Ugovor prijedlog

Procurament Notice